НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Учебна творческа практика

Учебната практика е част от задължителната специфична подготовка за всяка специалност. Учебно-творческата практика (пленер) включва приложни дейности, разпределени в една седмица (за XII клас) или две седмици (за X и XI клас), добавени към задължителните учебни седмици.

Всички ученици изпълняват творчески задачи за създаване на пейзажи и композиции от натура и всеки ден участват в общи конферанси под ръководството на преподавателите по специални предмети. Програмата за учебната практика се изготвя от специалистите и включва конкретни теми и задачи за изпълнение. В рамките на учебната практика младите художници рисуват сред природата или в градски екстериор. Учебните практики се провеждат в началото на месец септември в Пловдив или в някой български морски или планински курорт с красива природа, богата история и интересна архитектура.