НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Специалност "Живопис" предлага обучение, в което са включени всички жанрове - натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция. Учениците се научават да работят с  различни живописни техники - акварел, темпера, акрил, маслени бои, смесени техники.  Усвояват се планомерно и задълбочено работата по натура, по памет и по въображение.

Преподаватели в специалността са: Ангел Китипов, Полина Тодорова, Илиана Манукова, Зина Жекова и Кети Георгиева.