НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Достъп до секция Резултати за VII-то издание на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов" 2024 г. имат само членовете на Организационният екип на конкурса от НХГ "Цанко Лавренов".

Официалните резултатите от журирането на Национален конкурс "Плакат - Костадин Отонов" ще бъдат обявени до 18 ноември 2024 г. в сайта на НХГ "Цанко Лавренов" в бутон Конкурс Плакат в подменю Финални резултати

ВХОД ЗА РЕЗУЛТАТИ