НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Календар на учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 г.:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна ваканция

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна ваканция

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна ваканция

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна ваканция за I - XI клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна ваканция за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.:

06.02.2024 г. – I - XII клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 г.:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

28.06.2024 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Неучебни дни:

24.11.2023 г. - Патронен празник

1.05.2024 г. - Ден на труда

2.05.2024 г. - Ден на отворените врати 

9.05.2024 г. - Ден на Европа

17.05.2024 г. – Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – Втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

30.05.2024 г. - Спортен празник

31.05.2024 г. - Държавен изпит по практика на професията за СПК 

19.06.2024 г. – Изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII

21.06.2024 г. – Изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

септември 2024 г. - Държавен изпит за придобиване на СПК