НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

КАЛЕНДАР НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна ваканция

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна ваканция

01.02.2023 г. –05.02.2023 г. - междусрочна ваканция

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

16.05.2023 г. – XII клас (13 учебни седмици)

30.06.2023 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

Неучебни дни:

18.11.2022 г. – Патронен празник на НХГ "Цанко Лавренов"

01.05.2023 – Ден на труда

09.05.2023 г. – Ден на Европа

22.05.2023 г. – Ден на таланта

01.06.2023 г. – Спортен празник

19.05.2023 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

23.05.2023 г. – Втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

02.06.2023 г. – Държавен изпит по практика на професията за СПК

13.06.2023 г. – Изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. – Изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

04.09.2023 г. – Държавен изпит за придобиване на СПК