НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Училищен учебен план на НХГ "Цанко Лавренов" за учебната 2017-2018 г. за VIII A клас

Професия N: 211010 художник- изящни изкуства

Професия N: 214010 дизайнер

Специалност N: 2140109 пространствен дизайн

pdf_icon Вижте целия документ

Училищен учебен план на НХГ "Цанко Лавренов" за учебната 2017-2018 г. за VIII Б клас

Професия N: 211010 художник- изящни изкуства

Професия N: 214010 дизайнер

Специалност N: 2140112 рекламна графика

Професия N: 215070 художник- приложни изкуства

Специалност N: 2150705 иконопис

pdf_icon Вижте целия документ

Училищен учебен план на НХГ "Цанко Лавренов" за учебната 2017-2018 г. за IX-XII КЛАС

Професия N: 211010 художник- изящни изкуства

Специалност:

N: 2110101 живопис

N: 2110102 стенопис

N: 2110103 графика

N: 2110104 скулптура

Професия N: 214010 дизайнер

Специалност:

N: 2140112 рекламна графика

N: 2140109 пространствен дизайн

Професия N: 215070 художник- приложни изкуства

Специалност:

N: 2150705: иконопис

pdf_icon Вижте целия документ