НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Достъп до секция Гласуване за VI-то издание на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов" 2023 г. имат: Организационният екип на конкурса от НХГ "Цанко Лавренов" и членовете на Комисията за журиране на конкурсните творби.

Гласуването ще бъде проведено в периода от 20:00 часа на 9 ноември 2023 г. до 20:00 часа на 10 ноември 2023 г.

ВХОД ЗА ГЛАСУВАНЕ