НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Рекламна графика е професия в областта на съвременните информационни и компютърни технологии. В процеса на обучение по тази специалност се придобиват знания и практически умения за работа с компютърни системи, периферия и мрежи. Учениците от специалност "Рекламна графика" получават необходимите теоретични знания и практически умения в областта на технологичната и художествена рекламна графика и дизайн, тяхното приложение в различни области на производството, рекламата и изкуството.

Преподаватели за специалност "Рекламна графика" са: Петър Чучулигов и Панайот Панайотов.