НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Театрално студио "Сцена" и Художествено слово, проект "Твоят час"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2А

В Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" се проведоха няколко публични изяви на групите от "Художествено слово" (на 23.11.2017 г. и на 30.11.2017 г.) и Театрално студио "Сцена" (на 16.11.2017 г. и на 14.12.2017 г.). Ръководител е преподавателят по Български език и литература - Борис Пасков, а участници са талантливи ученици от различни класове на гимназията. Демонстрациите са част от проект "Твоят час" и бяха посрещнати с интерес от съучениците на участниците.