НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

НХГ "Цанко Лавренов" спечели проект по НП "Културните институции като образователна среда"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов",
Пловдив

НХГ "Цанко Лавренов" е одобрен кандидат по Модул  „Културните институции като образователна среда“ (публ. 16.03.2021 г.), който е част от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерство на образованието. Проектът е насочен към подобряване на методите на преподаване по специални предмети и цели да помогне на учениците да получат разширени знания в сферата на изобразителното изкуство. За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда като музеи и галерии.

Главни координатори и автори на проекта са преподавателите Ваня Годжелова и Александър Пейчев със съдействието на Елена Попова - главен счетоводител на гимназията.

Реализацията ще започне от новата учебна 2021/2022 година. За участниците е предвидена разнообразна културна програма. Гимназистите и преподавателите им ще посетят важни културни обекти, в които ще проведат част от учебните часове. Културният маршрут включва посещения на Национална художествена галерия „Квадрат 500“, Национален исторически музей, Регионален исторически музей - Пловдив, галерия "Джуркови" - Пловдив и галерия "Златю Бояджиев".