НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Специалността "Пространствен дизайн" подготвя дизайнери, бъдещи проектанти и специалисти в областта на пространствения и графичен дизайн. Програмата има за цел да даде на учениците оптималния обем знания, свързани с особеностите при проектирането. Развиват се умения за организирането на обемите в пространството, съчетаването на цветове и материали, мащабното интерпретиране на формите, търсенето на функционално верни и художествено убедителни решения, носещи своя индивидуална структура и характеристика. В процеса на обучението от клас учениците изучават рисуване, перспектива, компютърна графика, пластична анатомия, история на изкуството, скулптура, цветознание и др. Програмата по "Пространствен дизайн" развива в учениците практически умения и сръчност при изпълнение на проекта, чувство за мащаб, стилово единство и естетически вкус.

Преподаватели по "Пространствен дизайн" са Ивилина Коликова - Попова, Паулина Стоянова и Петя Анастасова.