НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Публични изяви по фитнес и бадминтон, проект "Твоят час"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2А

Във физкултурния салон на НХГ "Цанко Лавренов" бяха проведена две публични изяви по Фитнес (на 22.11.2017 г. и на 13.12.2017 г.) и три демонстрации по Бадминтон (на 06.12.2017 г., 12.12.2017 г. и на 12.01.2018 г.). Изявите по Фитнес и Бадминтон са извънкласни дейности по проект "Твоят час", в който Художествената гимназия участва за втора година. Ръководител и треньор на групите е Християна Агопян - преподавател по Физическа култура и спорт. По време на различните изяви участниците показаха своите фитнес умения и демонстрираха наученото по бадминтон.