НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Демонстрация по "Народни танци", проект "Твоят час"

от:    до:

НХГ "Цанко Лавренов"
Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 2А

На 6 ноември 2017 г. беше проведена демонстрация по Народни танци във физкултурния салон на НХГ "Цанко Лавренов" под ръководството на Габриел Иванов - преподавател по Физическа култура и спорт. Събитието е част от проект "Твоят час", в който Художествената гимназия участва за втора година. Тема на събитието беше "Представяне на български хора". След проведена загрявка, участниците демонстрираха научените до момента народни танци. Гости на събитието бяха Християна Агопян - преподавател в гимназията и съученици на талантливите танцьорки от гимназията.