НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

І. Класирането на новоприетите ученици - VIII клас за учебната 2022/2023 г., ще бъде изнесено на 1 юри 2022 г., а второто класиране - на 6 юли 2022 г.

II. Съобщаваме на родителите и приетите ученици - VIII клас за учебната 2022/2023 г., че записването за второто класиране ще започне на 7 юли 2022 г. от 9.00 часа и ще продължи до 8 юли 2022 г. до 16.30 часа.

За записването е необходимо да се донесат:

1. Свидетелство за основно образование – оригинал

2. Лични карти на родители/настойници (за попълване на анкетна карта).

3. Талон за :

- здравословно състояние за 2022 г.

- проведен профилактичен преглед

- пълен имунизационен статус

Записването е на І етаж - фоайе. 

4. Актуални снимки на ученика - 3 броя 

Първата родителска среща с ученици и родители ще се проведе на 12.07.2022 г. от 18.00 часа в сградата на НХГ "Цанко Лавренов".

От приложените файлове можете да видите списък на приетите ученици за учебната 2022/2023 година (в първо, второ и трето класиране) и резултатите от изпита за проверка на способностите: