НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Обществен съвет към НХГ "Цанко Лавренов"

Председател:

Мъгърдич Касапян – представител на родителите

Членове:      

Жорж Трак – представител на Областния управител и на работодателите
Ралица Базайтова – представител на Министерство на културата
Ангел Митев – представител на родителите
Донка Шентова – представител на родителите