НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Детска школа по изящни изкуства 

Детската школа по изящни изкуства започва записване на желаещи за учебната 2021/2022 г.

За първи и втори учебен модул от 7 септември до 24 септември 2021 г.

За втори учебен модул:З от 04 януари 2022 г. до 01 февруари 2022 г. 

Желаещите ученици се записват само в указаните времеви интервали.

Първо занятие на 24 септември 2021 г. петък от 14:00 часа.

Занятията в Школата се провеждат в  петък от 14:00 ч. до 17:15 ч. и събота от 09:00 ч. до 12:15 ч. в ателиетата на гимназията.

Таксата за обучението е: 

Първи модул - при посещение един ден в седмицата – 17 учебни седмици (68 учебни часа) - 204 лв. Плащане до 31.10.2021 г.

При посещение два дни в седмицата – 17 учебни седмици (136 учебни часа) – 408 лв.  Плащане до 31.10.2021 г.

Втори модул – при посещение един ден в седмицата – 16 учебни седмици (64 учебни часа) - 192 лв. Плащане до 25.01.2022 г.

При посещение два дни в седмицата – 16 учебни седмици (128 учебни часа) – 384 лв. Плащане до 25.01.2022 г.

Занятията започват от 04.02.2022 г. от 14:00 часа (петък) или от 05.02.2022 г. от 09:00 часа (събота).

Плащането се извършва по банков път. Основание за плащане: Обучителна услуга и името на детето. 

В случай на издадена заповед от Министъра на здравеопазването за преминаване в неприсъствено обучение школата продължава обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР).

Родителите на учениците, които ще посещават детската школа, е необходимо да подпишат Договор за обучение. Договорите се сключват само онлайн след изпращане на информация за ученика, който желае да посещава школата, на следния e-mail: elena.eloracat@gmail.com. След това ще получите информация за необходимите документи, които трябва да бъдат попълнени. 

Телефон за информация:  0896743261 - Елена Попова. 

Обучението се провежда в групи по утвърдени от Художествената гимназия учебни програми. НХГ "Цанко Лавренов" организира участието в конкурси и изложби на учениците от Детската школа по изящни изкуства с техните най-добри постижения, създадени по време на обучението. В школата преподават висококвалифицирани преподаватели - художници.