НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

Специализирана професионална подготовка

Професионалното художествено обучение в НХГ "Цанко Лавренов" се провежда чрез обучение по учебни програми, специализирани за всяка специалност - Живопис, Графика, Скулптура, Иконопис, Стенопис, Рекламна графика и Пространствен дизайн.

За специалностите: Иконопис, Рекламна графика и Пространствен дизайн - обучението е пет години и започва от VIII клас включително.

В края на учебната година на IX клас (след двугодишно обучение по специални предмети) учениците от "Изящни изкуства" полагат специализиран изпит за определяне на специалност по избор, която може да бъде: Живопис, Графика, Скулптура и Стенопис.