НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ "ЦАНКО ЛАВРЕНОВ"
BG EN
NATIONAL ART HIGH SCHOOL "TZANKO LAVRENOV"

СТАТУТ на V-ти Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“, 2022 г. за училищата по изкуства към Министерството на културата под надслов: „ЕНЕРГИЯТА НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО“. 

I. Организатор: Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ - Пловдив със съдействието на Министерство на културата на Република България като съорганизатор

II. Регламент на конкурса:

Kонкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“, „Графичен дизайн“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуства  към Министерството на културата.

III. Цели на конкурса:

1. Да се покаже оригиналност на мислене, цветова култура и индивидуалност.

2. Да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка.

3. Да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

4. Важен е погледът на младите хора, тяхното виждане за света, в който живеят и растат, а също и посланието, което ще отправят.

IV. Тема на конкурса:

„ЕНЕРГИЯТА НА НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО“

Борбата за енергия е бъдещето, което ни очаква. Традиционните енергийни ресурси на планетата са пред изчерпване. Пред бъдещите хора стои задачата да изберат посоката за развитие на нашата планета, като предпочетат енергийни източници в съответствие със съвременните тенденции на развитие на човешкото общество. Изборът е за Земята и нейното бъдеще.

V. Насоки по темата - източници на енергия:

1. Възобновяема енергия е енергията, получена от източници, които се приемат за естествено възстановяващи се или практически неизчерпаеми, или съществуващи неопределено дълго време. Това са: енергията на слънцето, силата на вятъра, енергията, съхранена във водните ресурси, вълните и теченията, геотермалната енергия, газът, получен при разлагането на биопродукти и др. Основните предимства на зелената енергия са намаляването на вредните емисии и подпомагането на борбата с климатичните промени. През 2020 г. възобновяемата енергия представлява 20 % от потреблението не електрическа енергия в ЕС. На фона на непрекъснатото нарастване на използването на енергия от обществото е необходимо да се вложат допълнителни инвестиции във възобновяеми енергоизточници.

2. Енергията, придобита от изкопаеми горива, е получена при изгарянето на въглища, природен газ и нефт. При този процес се освобождават около 21,3 милиарда тона въглероден диоксид (CO2) годишно, но е изчислено, че природните процеси могат да абсорбират около половината от това количество. Така 10,65 милиарда тона въглероден диоксид остават в атмосферата годишно. Той е един от парниковите газове, които допринасят за глобалното затопляне. Енергийната ефективност на източници на зелена енергия ще доведе до намаляване емисиите на тези газове.

3. Ядрена енергия (атомна енергия) е енергията, освободена при разпадането на атомното  ядро   в резултат на контролирана верижна реакция.  Използва се природен ресурс, главно уран, който е изчерпаем източник на енергия, която при въведените строги мерки на експлоатация и контрол се приема за зелена енергия. Авариите в атомните централи и атомните бомби обаче  могат да я превърнат в мощно оръжие за унищожение.

VI. Общи условия:

1. Текстът към плакатите е свободен, но свързан с темата на конкурса. Задължително условие е да е на кирилица.

2. Право на участие могат да вземат ученици на възраст от 14 до 17 години (от 8. до 11. клас). Учениците не трябва да са навършили 18 години до 15.11.2022 г. 

3. Творбите ще бъдат медийно  популяризирани от организаторите и представени на изложби в страната и чужбина. 

4. Участието в конкурса е индивидуално, като всеки автор има право да представи по един плакат. Всеки участник изпраща свои авторски разработки.

5. Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните технически изисквания:

6. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

pdf_icon Декларация за информирано съгласие

7. Всяка творба трябва да бъде изпратена по електронен път на e-mail: lavrenov.plakat@gmail.com 

8. Краен срок за приемане на работите - 1 ноември 2022 г.

VII. Резултати:

1. Първата селекция ще бъде обявена най-късно до 15 ноември 2022 г. в официалния сайт на НХГ „Цанко Лавренов“ - www.nhglavrenov.bg

2. Представянето на творбите и официалното награждаване на победителите в конкурса ще бъде през месец декември 2022 г. 

VIII. Награди:

1. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда и грамоти за участие. Класираните участници на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

2. Организаторите си запазват правото да връчват допълнителни награди. Решенията на журито са окончателни и неоспорими. 

IX. Допълнителни условия:

1. С творбите на участниците могат да се организират изложби в страната и чужбина. 

2. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.

3. Творбите не подлежат на връщане и остават в художествения фонд на НХГ „Цанко Лавренов“. 

4. Организаторите запазват правото си да използват творбите на участниците за целите на конкурса, както и в информационни кампании, и други публични активности.

X. Адрес за кореспонденция:

Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“

4000 Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ № 2А

електронен адрес:  lavrenov.plakat@gmail.com

Лице за контакт: Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“ - тел.: 0888290155

Допълнителна информация за събитията, свързани с конкурса може да прочете: от тук 

Медийни партньори на конкурс "Плакат-Костадин Отонов" 2022г. са: БНР Пловдив (https://bnr.bg/plovdiv), Дарик радио (https://darikradio.bg/), Plovdiv time (https://plovdivtime.bg), TrafficNews.bg(https://trafficnews.bg/), Под тепето (https://podtepeto.com), Капана (www.kapana.bg), Уча в Пловдив (http://u4avplovdiv.com) и EuroPlovdiv.com(https://europlovdiv.com/).

II. История на Национален ученически конкурс "Плакат - Костадин Отонов"

Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ се провежда всяка година от 2018 г. Той заема сериозна позиция сред културните събития, които са важна част от календара на училищата по изкуствата към Министерство на културата в България. Конкурсът беше реализиран за първи път през 2018 г. Първото издание се проведе със заглавието „Национален конкурс Плакат“ на училищата по изкуствата. Организиратори бяха Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ съвместно с Държавна агенция за закрила на детето и Министерство на културата на Република България. Темата на конкурса беше „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“. Участваха 51 плакати на ученици от училищата по изкуства и култура към Министерство на културата, които се обучават в специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“.

От 2019 г. конкурсът получи ново патентовано наименование - "Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ за училищата по изкуства към Министерство на културата. Беше създаден и специален запазен знак на събитието, чийто автор е ученикът от НХГ - Светослав Караджов. Конкурсът беше организиран от Национална художествена гимназия "Цанко Лавренов" с подкрепата на Министерство на културата и Община Пловдив. Бяха селектирани 53 плаката на тема „Различията могат да обединяват” на ученици от училищата по изкуствата в България. 

Третото издание на националния конкурс "Плакат - Костадин Отонов" беше посветено на отбелязването на 75 години от създаването на ООН и на 65 години от членството на България в организацията. Конкурсът се проведе дистанционно на два етапа на 18 и 19 юни 2020 г., а гласуването се реализира чрез специална онлайн система за оценяване в официалния сайт на НХГ "Цанко Лавренов". В селекцията участваха 59 плаката на ученици на възраст от 14 до 18 години (от 8 до 11 клас) от училищата по изкуствата към Министерство на културата. Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани от компетентно жури, в чийто състав участваха представители на: Министерство на външните работи на Република България, Министерство на културата на Република България, Областна администрация Пловдив, Община Пловдив и Общински институт "Старинен Пловдив", както и преподаватели от Национална художествена академия, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", НХГ "Цанко Лавренов", НГПИ "Св. Лука", НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография, НХГ "Димитър Добрович" и утвърдени графични дизайнери. Комисията присъди десет награди. Класираните на първо, второ и трето място получиха стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Третото издание на конкурса беше свързано и с няколко събития:

1. Изложба с плакати от третия Национален конкурс "Плакат - Костадин Отонов" беше открита на 9 юли 2020 г. от 16 ч. в галерия "Мисията" на Държавен културен институт към Министерство на външните работи на Република България, ул. "Алфред Нобел" №2, София.

2. Изложба с плакати от III-ти Национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов“ беше представена в парковото пространство на НДК (Лятна сцена „Kino & Bar Cabana“) в периода от 22 юли до 5 август 2020 г.

3. Видеоклип с номинираните плакати от третия конкурс "Плакат-Костадин Отонов" 2020 г. беше излъчен в част от метростанциите на Софийско метро.

4. Изложба с плакатите от Конкурса върху оградата на НХГ "Цанко Лавренов". Експозицията беше показана в периода от 19 септември до 14 октомври 2020 г. и беше реализирана по проект "Младежки послания към света с езика на плакатното изкуство". Проектът получи одобрение и субсидия от Община Пловдив по Компонент 3. Гражданска активност.

5. Експозиция с конкурсните плакати, които бяха изложени на оградата на НУМТИ "Добрин Петков" в периода от 15 октомври до 14 ноември 2020 г.

6. Изложба от III-ти Национален конкурс „Плакат – Костадин Отонов” беше представена от 20 ноември 2020 г. в Балабанова къща, ул. „Константин Стоилов” 57, Пловдив.

7. От 7 декември 2020 г. до 28 декември 2020 г. част от конкурсните плакати бяха изложени върху винили в Цар-Симеоновата градина

Четвъртото издание на Национален ученически конкурс „Плакат - Костадин Отонов“ 2021 г. се проведе успешно през месец ноември 2021 г. Гласуването беше реализирано на 11 ноември 2021 г. чрез онлайн система за оценяване в официалния сайт на НХГ "Цанко Лавренов". Конкурсът беше организиран от НХГ „Цанко Лавренов“ със съдействието на Министерството на културата на Република България като съорганизатор. Темата на четвъртото издание беше „Фестивален плакат за класическа или джаз музика“.

В сeлекцията участваха 79 плаката на 77 ученици (на възраст от 14 до 17 години) от училища по изкуствата към Министерство на културата: НХГ „Цанко Лавренов“-Пловдив, НПГИ „Св. Лука“-София, НУМСИ ,,Панчо Владигеров“-Бургас, НХГ „Димитър Добрович“-Сливен, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография-София, НУПИД ,,Академик Дечко Узунов’’-Казанлък и Национална гимназия по сценични и екранни изкуства-Пловдив.

Всички конкурсни творби бяха селектирани и гласувани анонимно от компетентно жури в състав: Ралица Базайтова-главен експерт в Министерство на културата, гл. асистент д-р Ненко Атанасов от Национална художествена академия-София, доц. д-р Александър Гьошев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“-Пловдив, доц. д-р Красимира Друмева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Нина Димовска от Община Пловдив, Петър Чучулигов от НХГ "Цанко Лавренов"-Пловдив, Христофор Кръстев от НГПИ "Св. Лука"-София, Мирослава Андонова и Василена Монолакева от НУМСИ „Панчо Владигеров“-Бургас, Александър Дойчинов – директор на НХГ "Димитър Добрович"-Сливен, Петя Минекова – директор на НУПИД-Казанлък, Николай Томов – директор на Национална гимназия за сценични и екранни изкуства-Пловдив, Цветанка Апостолова - директор на Национална гимназия по полиграфия и фотография-София, Камелия Кочовска от фирма ИМПРЕС и графичните дизайнери: Костадин Отонов и Христо Гочев.

Комисията присъди десет награди. Класираните на първо, второ и трето място получиха стипендии при условията и по реда на „Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби“. През 2021 г. бяха връчени две трети награди поради равния брой точки, получени след гласуването.

Конкурс "Плакат - Костадин Отонов" през 2021 г. беше реализиран със съдействието на: Министерство на културата на Република България, Община Пловдив, Общински институт "Старинен Пловдив", Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив, Национална художествена академия - София, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", рекламна агенция "IMPRESS" ООД, културен център "Бялата къща" и завод за безалкохолни напитки "Party drinks" ЕООД.